MATERIAL OBLIGATORI PER A TOTS ELS CORREDORS DE LA TRAIL 6.2K:

- Got o Recipient tancat per beure mínim 33cc